În anul 2022, bursa „Jean Stanovici” merge către mai mulți beneficiari, premiul cel mare fiind oferit elevei Kiss Anna, o tânără desenatoare cu rezultate școlare deosebite, căreia ne bucurăm să îi putem sprijini cheltuielile pentru cazare și navetă.

Am descoperit-o pe Anna cu ajutorul Asociației Pentru Comunitatea Reghineană, prin propunerea doamnei Veronka Tudor Adrian.

Eleva s-a născut pe 27 august 2007 în Târgu Mureș. Alături de familia ei împărtășește o pasiune aparte pentru materiale naturale și ecologice, pe care le prelucrează tradițional prin meșteșuguri precum împletirea lânii, pictura de mobilier și împletirea trestiei.

Anna desenează de mică, a câștigat numeroase concursuri școlare și a avut lucrările expuse în vernisaje locale.

În prezent studiază în cadrul Liceului de Artă din Târgu Mureș, evaluată cu nota 10 la examenul de desen și grafică.

Bursa „Jean Stanovici” se acordă anual de către Asociația Curtea Veche și este oferită in memoriam Jean Stanovici cu sprijinul familiei Stanovici.

//

In 2022, the “Jean Stanovici” scholarship goes to several recipients, the big prize being awarded to Kiss Anna, a teenage draftsperson with impressive academic results whose accommodation and commuting expenses we are happy to cover.

We discovered Anna through the Association for the Reghin Community, at Ms. Veronka Tudor’s suggestion.

The high school student was born on 27 August 2007 in Târgu Mureș. Just like her family, she has a special passion for natural and ecological materials, which she can traditionally craft through felting, furniture painting, weaving, and reed weaving.

Anna has been drawing since childhood; she has won several school contests and has had her work displayed in local exhibits.

She is currently a student at the Arts High School in Târgu Mureș, with the highest mark (10) in drawing and graphics.

The “Jean Stanovici” scholarship is granted each year by the Curtea Veche Association in memory of Jean Stanovici with the support of the Stanovici family.