Asociația Curtea Veche face tot posibilul pentru a sprijini, alături de partenerii săi, educația și egalitatea de șanse pentru copiii care au un potențial deosebit.

Pentru anul 2021, bursa „Jean Stanovici” merge către Emilian Simion din satul Pesac, județul Timiș.

În vârstă de 13 ani, Emi învață la Școala Gimnazială “Maria Brindea” Pesac, este pasionat de desen și a impresionat prin dedicația sa, pasiunea, dorința de a învăța, de a citi, de a munci. Bursa constă în cărți și materiale necesare pentru a începe un drum în domeniul artei. Emi este coordonat de prof. limba română Roxana Popescu, care conduce un atelier de lectură la școala din comuna Pesac.

Bursa „Jean Stanovici” în valoare de 500 de euro, se acordă anual de către Asociația Curtea Veche și este oferită In Memoriam Jean Stanovici de către fiica acestuia, Helen Hansen.

Jean (Ion) Stanovici (1921-2017) s-a născut acum aproape o sută de ani în Craiova și a devenit un cunoscut om de afaceri cu importante realizări în domeniul imobiliar, în țară și străinătate. Familiei i-au fost confiscate casele și pământul, a trecut Dunărea înot pentru a își reclădi viața în străinătate și imediat ce a ajuns în Franța a făcut tot posibilul să obțină cetățenia franceză pentru a putea lucra cot la cot cu cei care îl adoptaseră. Nu s-a lăsat deloc descurajat de faptul că nu cunoștea pe nimeni – avea o voință de fier, călită prin multele primejdii prin care trecuse – și ulterior și-a dedicat activitatea îmbunătățirii vieții celor din jur și a educației copiilor.

***

The Curtea Veche Association strives to support, alongside its partners, equal opportunity and education for children with great potential.

The 2021 “Jean Stanovici” Scholarship was awarded to Emilian Simion from the Pesac village, Timiș county.

Aged 13, Emi attends the “Maria Brindea” School, his passion is drawing and his dedication, fervour, willingness to learn, read and work are truly impressive. The scholarship includes books and art supplies that will get him started on his path. Emi is supervised by his Romanian language teacher, Roxana Popescu, who leads a reading workshop in the village of Pesac.

The “Jean Stanovici” Scholarship is worth 500 EUR, is awarded each year by the Curtea Veche Association and is offered by Helen Hansen, in loving memory of her father, Jean Stanovici.

Jean (Ion) Stanovici (1921-2017) was born almost a 100 years ago in Craiova and became a well-known businessman, with important achievements in real estate, both in Romania and abroad. When his family’s land and houses were confiscated, he swam across the Danube River, so that he could rebuild his life in another country. After arriving in France, he tried to obtain citizenship as soon as possible, so that he could work side-by-side with the ones who “adopted” him. He was never discouraged by the fact that he knew no one – his willpower was immense, after going through so many peril – and he later dedicated himself to improving the lives of those around him, especially children’s education.